ING. ZNAMÍNKOVI: MIKROBIOLOGIE PRAKTICKY

Ing. Pavel Znamínko a Ing. Michaela Znamínková

Oba učí na zemědělské škole v Poděbradech. Společně připravili velké množství projektů pro děti z mateřských, základních a středních škol. Projekty jsou zaměřené zejména na propojení informací z přírodních věd a praktické aplikace potravinářských technologií.

STŘEDA 22. 8. 2017 – DOPOLEDNE

Zpracování potravin – od mléka k jogurtu (praktická mikrobiologie) (4 h)

  • mléko – jak vzniká, charakteristika
  • výrobky z mléka, základní typy srážení
  • praktická výroba jogurtů
  • ostatní mléčné výrobky

Dovednosti

  • získá základní informace o principu tvorby mléka
  • vysvětlí si postup při zpracování mléčných výrobků a ostatních mléčných výrobků

 

STŘEDA 22. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Mikroorganismy na našich rukou

Vliv správného mytí na počet nebezpečných mikroorganismů přenosných podáním ruky

Přenos mikroorganismů podáním ruky

Užitečné mikroorganismy při přípravě potravin – přírodně kvašená zelenina

Dovednosti:

Získá základní dovednosti

  • získá základní informace o  přenosu nemocí povrchem rukou, možnostech snížení rizika přenosu nemocí, významu rizika nemocí „špinavých rukou“
  • přípravy kvašené zeleniny v domácích podmínkách 

    URČENO PRO PEDAGOGY ZŠ

PŘIHLÁŠKA