MGR. G. RÁKOSNÍKOVÁ ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE – PRAKTICKÁ DÍLNA

Mgr. Gabriela Rákosníková (Toušková)

Absolventka  pedagogické fakulty, oboru učitelství pro 1. stupeň, kurzů čtením a psaním ke kritickému myšlení a řady dalších. Praxe učitelky v ZŠ Kunratice, ZŠ Nový PORG  a mentorky v ZŠ Větrník Čelákovice. Více informací zde

STŘEDA 22. 8. 2018 – CELÝ DEN

Čtenářské strategie – praktická dílna vedená metodami RWCT
O programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking ) – Čtením a psaním ke kritickému myšlení se dozvíte více zde.  Seminář je koncipovaný jako prožitkový  a bude zaměřen na  na rozvoj čtenářských strategií,  některé čtenářské strategie si vyzkoušíte v tzv. modelové lekci. Poté lekci budeme analyzovat z hlediska jejího využití ve škole. Obsahem modelové lekce bude téma z učiva pro 1. stupeň. V závěru bude prostor pro společné sdílení.

Určeno pedagogům 1. stupně ZŠ

PŘIHLÁŠKA