Mgr. Pavel Zeman – Aktuální novely právních předpisů pro školní rok 2020/2021

Pozvánka

Z obsahu semináře:

  • novely ZP a jeho prováděcích předpisů
  • novely školského zákona a prováděcích předpisů
  • zkušenosti s novým financováním, výkazy P1c–01 a P1d-01
  • novela vyhlášky o FKSP
  • novela zákona č. 258/2000 Sb.
  • diskuze

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail: svecena@cesbrod.cz do 10.8.2020 do 12:00 hod.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.