Nový dotační program na zvýšení ochrany škol a veřejných prostranství

Resort vnitra spustil nový dotační program na zvýšení ochrany škol či veřejných prostranství. Je určený na projekty neinvestičního charakteru, např. financování bezpečnostního pracovníka, zpracování bezpečnostních a koordinačních plánů, vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, možnost pořádat cvičení či školicí akce nebo vybavení tzv. safe haven, tedy bezpečného úkrytu. Je rozdělený na dvě části: na ochranu veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy a na ochranu a zabezpečení škol a školských zařízení. Žádost o dotaci předkládá kraj, který ji poté může přerozdělit obcím.  Žádosti mohou kraje podávat do 14. února 2019.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs