Péče o přírodní zahradu společně s dětmi

Máte školní zahradu a chcete ji více využívat? Proměnit svou zahradu na PŘÍRODNÍ a zapojit do toho děti? Učit venku, rozvíjet vnímavost dětí k přírodě a jejich zručnost?

Přihlaste se na akreditovaný cyklus seminářů, kde se naučíte, jak postupně přeměnit zahradu v přírodní, jak ji udržovat, efektivně organizovat práci a zapojení dětí. Součástí budou příklady využití zahrady ve výuce, ukázky dobré praxe, exkurze a vypracování plánu rozvoje vaší školní zahrady vč. plánu jejího využití pro vzdělávání.

Kurzovné lze zařadit do šablon (viz příloha č. 3 výzvy č. 02_18_063 Šablony II, aktivita g) polytechnická výchova).

Cyklus seminářů pořádá Středisko ekologické výchovy SEVER.