SBĚR DAT PRO AKTUALIZACI SOUPISU INVESTIČNÍCH POTŘEB V ÚZEMÍ ORP ČESKÝ BROD

Dobrovolný svazek obcí Český Brod – Doubravčice v rámci projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022927 aktualizuje a sbírá nové investiční potřeby v území ORP Český Brod a to nejen mateřských, základních škol, ale také organizací zabývajících se zájmovým, neformálním a celoživotním vzděláváním. Ty jsou pak následně schvalovány Řídícím výbor MAP a předávány do celostátního registru. Na investiční záměry, které zde nejsou uvedeny, NELZE žádat o dotaci z evropských ani národních zdrojů a aktualizace může být provedena nejdříve po 6 měsících od předchozí změny.

Aktualizace investičních priorit proběhne na jednání Řídícího výboru MAP formou per rollam na počátku října 2023.

Veškeré informace potřebné k uveřejnění plánované investice v seznamu investičních priorit poskytne realizační tým projektu „Vzkvétání škol Českobrodska“, email: vraj@posemberi.cz, tel: 603 493 055. Uvítáme i osobní setkání k Vašim záměrům v oblasti školství.

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs