Seminář Efektivní komunikace s rodiči

Efektivní komunikace s rodiči – vedení efektivního rozhovoru, zacílení rozhovoru, obranné strategie při jednání s výrazně nespokojeným rodičem.        

E– vedení efektivního rozhovoru, zacílení rozhovoru, obranné strategie při jednání s výrazně nespokojeným rodičem.        

Vzhledem k předpokládanému vysokému zájmu a snaze o co nejvyrovnanější šance pro přihlášení bude formulář přijímat přihlášky  od neděle 17. 3. 2019, 20:00 hod. do pondělí 15. 4. 2019 10:00 hod.  Kapacita je omezená, pro naše organizace je rezervováno opět 13 míst.. Případná další volná místa  závisí na účasti učitelů ze spolupracujících MAP.

Rozhodující je termín a čas přihlášení. Dáváme přednost účasti jedné osoby z organizace, více účastníků pozveme pouze pro dodatečné zaplnění kapacity.  Prvním 13 osobám bude účast potvrzena v pondělí 15. 4. 2019, ostatním týden před akcí.

Organizace:

8:30 – 12:30        seminář, umožňuje účastníkovi přesnou a efektivně použitelnou orientaci v problematice.

13:00 – 15:00        proběhnou kazuistická setkání,

1)        kdy účastníci představí konkrétní kazuistiky, které se v rámci setkání modelově řeší formou bálintovské skupiny

2)        na modelových kazuistikách (konkrétních) rozebere skupina možnosti, které se nabízejí v rámci souvislostí.

15:30 -16:30        individuální konzultace školního případu, 15 minut na klienta.

Další plánované poradenské dny včetně témat:

19. 9. 2019        Praha NIDV, Senovážné nám.,                Vedení třídnické hodiny (dílna) – jak to může udělat efektivně úplně každý učitel, aniž by byl milovníkem kruhů, výchovy a složitých rozborů

10. 12. 2019        Říčany, místo bude upřesněno,                Nejobvyklejší školně-právní problematické situace jak to má vypadat, jak to zakotvit do školního řádu a jiných školních pravidel.

POZVÁNKA