Sociálně komunikační a prezentační dovednosti – Roman Musil

Mgr. Roman Musil

Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů loňské letní školy. Více zde.

Sociálně komunikační a prezentační dovednosti

Velmi často se učitelé dostávají do situací, ve kterých se musí postavit před rodiče, kolegy či veřejnost a přednést řečnický příspěvek. Nebo musí jednat se zástupci různých institucí či s hostem, který přišel do školy na besedu.  V praktickém semináři si vyzkoušíte, jak si srovnat myšlenky a jak se s nimi postavit se před publikum, kterému je řeknete. Vyzkoušíte si také, jak je možné vést s druhými dialog, a zjistíte, jaké dialogické formy rozlišujeme.

Určeno pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs