TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE D. B. ELKONINA aneb Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku

Nabízíme Vám možnost využít následující trénink v Pedagogicko-psychologické poradně Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod.


Jak bude skupinka fungovat?

Začátek dle aktuální situace, přihlášeným se ozveme. Schůzky plánujeme, každé úterý v měsíci od 15 a 16 hod., přihlášky ZDE

Skupinky max. 6 dětí se budou setkávat se speciální pedagožkou, která absolvovala akreditovaný kurz v metodice dle D. B. Elkonina.
Určeno pro děti ve věku 5 – 7 let, které od září 2020 nastoupí do 1. ročníku ZŠ
Plánujeme otevřít různé skupinky podle zájmu a individuálních potřeb dětí:

  • děti připravující se na nástup do 1. třídy ZŠ,
  • děti s odloženou školní docházkou,
  • děti z cizojazyčného prostředí,
  • děti s obtížemi v oblasti komunikace,
  • děti v 1. ročníku ZŠ, u kterých se objevili obtíže se čtením a psaním.

Trénink jazykových schopností dětí je pořádán pro děti s bydlištěm nebo školou na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Český Brod zdarma, díky podpoře z Evropského sociálního fondu, rozpočtů České republiky, města Český Brod a ostatních obcí ORP Český Brod. Nutno zakoupit pracovní sešit – Hláskář (330,- Kč).

Více informací na www.elkonin.cz

Letáček ZDE

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.