Číslo aktivity Název aktivity Indikátor 1 Indikátor 2 Plnění k 31.3.2018
NE v %
1/2018 Sdílení praxe v rámci ORP počet – počet – účast v % – účast v % – část
 plán skutečnost  plán skutečnost ANO
Setkání zástupců MŠ 3 1 50 60 33%
Setkání zástupců ZŠ 3 1 75 56 33%
Setkání zástupců MŠ + ZŠ 1 1 62 54 100%
Společný Informační web škol 1 1 x x 100%
2/2018 Vzdělávání pedagogů počet – počet – účast-osoby účast-osoby
 plán skutečnost  plán skutečnost
Společné vzdělávací semináře 2 1 80 18 50%
Letní škola pedagogů 1 0 0%
Průměrná doba podpory na 1 účastníka v hodinách 8 3 x x 0%
3/2018 Právní poradenství pro školy počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Rámcová smlouva o PP 1 31.12.2018 0%
Počet zapojených škol z ORP 40% x x 0%
4/2018 Sdílený intervenční psycholog počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného intervenčního psychologa 1 31.12.2018 0%
5/2018 Sdílený administrátor projektů počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného administrátora projektů 1 31.12.2018 0%
Organizace vzdělávání v projektovém řízení 1 x x 0%
6/2018 Setkávání pedagogů dle aprobací počet – počet – účast v % – účast v % –
 plán skutečnost  plán skutečnost
Setkání vyučujících matematiku 3 40 0%
Setkání vyučujících český jazyk 3 40 0%
Setkání vyučujících jiný předmět 1 40 0%
Setkání učitelek 1. tříd s uč. MŠ 1 1 40 0%
7/2018 Pracovník pro podporu škol v ORP („školák“) počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice „školáka“ 1 1 31.12.2018 1.3.2018 100%
8/2018 Vytvářet podmínky pro rozšiřování nabídky volnočasových aktivit počet akcí – počet – účast v % – účast v % –
 plán skutečnost  plán skutečnost
Navázat spolupráci se SVČ v území 5 25% 0%
Rozšiřovat spoupráci s NNO v území
Rozšiřovat spoupráci se ZUŠ ČB
Rozšiřovat spoupráci s NNO území
9/2018 Podpora NZDM Zvonice počet akcí – počet –
 plán skutečnost x x
Propagace činnosti na ZŠ 2 x x 0%
10/2018 Sdílený rodilý mluvčí počet – počet – datum uzavření datum uzavření
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vytvořená pozice sdíleného rodilého mluvčího (AJ) 1 31.12.2018 0%
Počet zapojených škol z ORP 2 x x 0%
11/2018 Inspirativní rodičovské kavárny počet akcí – počet – účast-osoby účast-osoby
 plán skutečnost  plán skutečnost
Vzdělávací akce pro rodiče 3 1 40 22 33%