Seminář na téma: Školní zralost a zápis do školy

 

 

Lektor: Mgr. Jiřina Bednářová, PPP Brno

 

Termín: 23. května 2016, 9:30 – 16:00 hodin

 

Místo konání: Oranžová zahrada, Husovo náměstí 78, Český Brod

 

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem stimulace a vytvoření podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky. Program se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu.

 

Kurz je určen učitelkám/lům mateřských škol , nižších ročníků I. stupně základních škol a speciálním pedagogům

 

Rozsah kurzu: 6 hodin

 

Účast potvrďte do 3. 5. 2016 na e-mail: mtumova@cesbrod.cz

 

Seminář  je  součástí  aktivit  projektu  „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“,  reg.  č. CZ.023.68/0/15_005/0000148,  který je  financován  z  Evropského  sociálního fondu, z  rozpočtu  České  republiky, z rozpočtu  města  Český  Brod  a z rozpočtů  vybraných obcí ORP Český Brod.