Letní škola – informace a přihláška

zamek

SEJDEME SE NA ZÁMKU

LETNÍ ŠKOLA PEDAGOGŮ ZE SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČESKÝ BROD

MÍSTO:
zámek Kostelec nad Černými lesy (středisko služeb Školního lesního podniku České zemědělské univerzity Praha – www.slp.cz)

ČAS:
pondělí 22. 8. 2016 – středa 24. 8. 2016

Přihláška na Letní školu

Souhrnný program:

Den Dopolední blok (8:30 – 12:00) Odpolední blok (13:30 – 17:00)
PO Čtenářské dílny I Čtenářské dílny II
Feuerstein I Feuerstein II
Inkluze I Inkluze II
Dramatizace I, II
ÚT Dramatizace I Dramatizace II
Využití iPadů I Využití iPadů II
Supervize Děti s diagnózou ADHD
ST Řečová výchova dětí v MŠ
Matematika  
Děti a pohyb I Děti a pohyb II

Letní škola pedagogů  Sejdeme se na zámku je  součástí  aktivit  projektu  „Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod“,  reg.  č. CZ.023.68/0.0/0.0/15_005/0000148,  který je  financován  z  Evropského  sociálního fondu, z  rozpočtu  České  republiky, z rozpočtu  města  Český  Brod  a z rozpočtů  vybraných obcí ORP Český Brod a pro pedagogy ze zapojených škol je zdarma.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs