Divadelta – superučitelka

Divadelta

Divadelní spolek s dlouholetou tradicí, který více jak 10 let přináší divadlo fórum do českých škol a nabízí dětem a mladým lidem unikátní pohled na ožehavá sociální témata. Otevírá divákovi možnost ovlivnit průběh jednání. Využívá konfliktního divadelního příběhu, který zobrazuje špatná rozhodnutí, špatné chování a většinou končí velmi negativně. Diváci jsou vybízeni k tomu, aby vstoupili na jeviště a pokusili se svým zásahem nepříznivý průběh jednání zvrátit.

Superučitelka

Barbora Šumáková je mladá, čerstvě vystudovaná pedagožka. Rovnou po studiích nastupuje do svého prvního zaměstnání. Barbora je odhodlaná být skvělou učitelkou. Realita a náročnost učitelské profese ji ale krok po kroku pohlcuje… Představení je zaměřeno na tyto klíčová témata:

  • Jak si nenechat svou práci přerůst přes hlavu.
  • Jak a proč si vytvořit osobní hranice vůči žákům, ale i vůči spolupracovníkům.
  • Jak a proč relaxovat.
  • Jak efektivně pracovat s pomluvami.
  • Proč vykonávat pedagogickou profesi.

Na představení jde o aktivní zapojení do děje s cílem pomoci hlavnímu hrdinovi, ukázat mu lepší cestu. Dochází k diskusi o chování lidí – herců, k pochopení daného problému a jeho řešení, prohlubuje se empatie diváků.

Cílem není najít a přehrát ideální řešení, ale prostřednictvím divadelní akce a společné diskuse zkoumat svůj vlastní vztah k danému problému, uvědomit si své způsoby jednání a podrobit je vnitřní či veřejné kritice. Více na http://divadelta.cz/

Po představení následují workshopy:

  • „Stres a jak ho k sobě nepustit“- interaktivní diskuse a aktivity rozebírají vlastní postoj k pedagogické činnosti. Účastníci se zamyslí nad tím, co je na jejich práci baví a co naopak stresuje. Kde mají svoje silné a slabé stránky. Jak právě ty slabší posílit. Bavíme se dále o tom, jak pracovat s emocemi a jak si uhlídat v rámci své práce svoje hranice.

  • „Jak komunikovat v konfliktních situacích, jak dávat zpětnou vazbu“ – seznámení účastníků s různými typy osobností. Prostřednictvím hraním rolí se učí, jak s jakým typem jednat v konfliktní situaci. Herci hrají různé typy rodičů a účastníci s nimi interagují. Vše je doprovázeno teoretickou přednáškou o typech osobnosti. V poslední fázi se zabýváme tématem, jak dávat a jak přijímat zpětnou vazbu.

Středa 23. 8. 2022, celodenní seminář od 9:00 – 16:30 hod.

Seminář určen pro: Učitelky MŠ, Pedagogové ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ

Odkaz Divadelta:      http://divadelta.cz/