Informatika a nový RVP – Jiří Slavík a Michal Švandrlík

Mgr. Jiří Slavík

Mgr. Jiří Slavík – ředitel školy ZŠ Žitomířská, Metodik a koordinátor ICT

Mgr. Michal Švandrlík

PhDr. Michal Švandrlík, MBA – učitel ZŠ Žitomířská, Metodik a kooridnátor ICT

Informatika a nový RVP

  • zavedení v RVP
  • z RVP do ŠVP
  • jak dále
  • financování (dotace)
  • jak to funguje na ZŠ Žitomířská Český Brod
  • zkušenosti po roce výuky
  • rozbor učebnic a výukových materiálů
  • kroužky ICT

Úterý 23. 8. 2022 dopolední seminář 9:00 – 12:00 hod.

Seminář je určen: Pedagogové ZŠ, vedení škol, asistentky pedagogů