Polytechnické vzdělávání – Michaela Randová

Mgr. Michaela Randová

Bývalá ředitelka mateřské školy, spolupracovala s Českou školní inspekcí a Ministerstvem školství a ŠMT, nyní je jednatelkou společnosti Vzdělávání 11, koordinátorkou grantových výzev, lektorkou a akreditovanou koučkou.

Polytechnické vzdělávání

Cílem workshopu pro předškolní pedagogy a učitele prvních tříd je:

  • pochopení polytechnického vzdělávání v kontextu ŠVP pro MŠ.
  • osvojení dovedností plánovat a integrovat polytechniku do výchovně vzdělávacího procesu.
  • načerpání inspirace a jiní aplikace do praxe.
  • profesní rozvoj pedagogů v polytechnickém vzdělávání.

Program:

  • ukázky integrovaného celku,
  • seznámení s polytechnickými sety,
  • tvoření podle návodů i vlastní fantazie,
  • kombinace tvarů a materiálů,
  • zatloukání, šroubování, montáž, demontáž.

Úterý 23. 8. 2022, odpolední seminář od 13:30 – 16:30 hod. pro MŠ

Učitelky MŠ, Pedagogové 1. tříd ZŠ, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny.