EEG BIOFEEDBACK TRÉNINK – REVOLUČNÍ METODA PRO ZDOKONALOVÁNÍ ČINNOSTI

V případě zájmu kontaktujte přímo paní Bc. Libuši Pátovou 777 187 045 nebo libuse.patova@spec-skola.cz  

Nejbližší možný termín pro přihlašování nových žáků je v listopadu 2019. Trénink probíhá na Základní a praktické škole, Žitomířská 1359, Český Brod. Děti dochází na určenou hodinu, vždy ve čtvrtek. Trénink zahrnuje minimálně 10 setkání, díky projektu pro žáky z ORP Český Brod zdarma. Kapacita omezena.

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.