GASK Barokní tvář jezuitské koleje

Lektorské oddělení GASK

Vzniklo v roce 2009 jako propojení galerie s veřejností a jeho hlavním cílem je přibližovat publiku umění jako přirozenou součást života a představovat GASK jako otevřené místo. Pevnou součástí nabídky jsou výtvarné dílny pro děti a mládež, mezigenerační programy pro rodiny, edukační programy pro školní a zájmové skupiny nebo projekce filmů.

Umění jako způsob myšlení a komunikace.

Umění jako jeden z klíčů ke světu, k našemu prostoru, k nám samotným.

Umění jako jedna z cest k porozumění a empatii.

Barokní tvář jezuitské koleje

Klíčová slova: baroko, architektura, historie, jezuité, farmacie, vůně, smysly

Jeden z edukačních programů, který má potenciál využití při výuce. Cílí na děti nejen z MŠ i ZŠ, jejichž pedagogové hledají hodnotný doplněk výuky barokní tematiky. Zaměřili bychom se jak na architektonické prvky, tak na odkaz kutnohorských jezuitů, významné osobnosti z jejich řad jezuitů i jejich aktivity. V barokní lékárně bychom si jezuity představili jako vědce, kteří přispěli k rozvoji farmacie. Využili bychom naši novou vonnou instalaci Vita brevis, ars longa a připravili si vlastní vonné vykuřovadlo, které by si každá účastnice odnesla domů na památku.

Středa 18. 8. 2021, dopoledne 10:00 – 12:00 hod., pobytový seminář

Středa 18. 8. 2021, odpoledne 14: 00 – 16:00 hod. otevřen i jako samostatný seminář

Vedení školy, Pedagogové, Asistentky pedagogů, Vychovatelky školní družiny, Pedagogové ZUŠ

Odkaz tvář baroka:        https://www.gask.cz/cs/lektorske-centrum/tvar-baroka