Inspirativní kavárna pro rodiče I

Pozvánka

Na úvodní setkání  z cyklu neformálních setkání rodičů s pedagogickými odborníky tentokrát na téma Jak se efektivně učit s dětmi, přijaly pozvání psycholožky Zuzana Kovaříková, Hana Žáčková a Hana Žáčková ml.

Nejprve nám Mgr. Zuzana Kovaříková společně s Mgr. Hanou Žáčkovou nastíní, kdy při školním neúspěchu můžeme vyhledat pomoc školního psychologa a kdy se obrátit na Pedagogicko psychologickou poradnu, třeba právě tu naši novou v Českém Brodě.

Největší prostor bude  poskytnut PaedDr. et Mgr. Haně Žáčkové a formě domácí přípravy, jejíž nedostatky jsou  často příčinou výrazného rozdílu mezi intelektovými schopnostmi a skutečnými školními výsledky žáků. Dozvíte se, jak naučit děti, jak se učit tak, aby jejich učení bylo efektivní. Jaké mohou zvolit techniky a strategie učení a jak mohou přistupovat k přípravě na jednotlivé školní předměty,  jaké jsou techniky učení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jak jim vhodně zvolený učební styl a metody pomáhají při zvládání školního učiva na základních a středních školách.

Vstup volný po předchozí registraci na e-mailové adrese mtumova@cesbrod.cz.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   Mgr. Hana Žáčková    Jak se učit s dítětem s poruchou učení a pozornosti? více o knize

 Prezentace