Bezplatné intenzivní kurzy ČJ pro děti migrující z Ukrajiny ve věku 14 -18 let

DSO Český Brod – Doubravčice připravuje pro děti migrující z Ukrajiny ve věku 14 – 18 let bezplatné  intenzivní kurzy českého jazyka v rozsahu 80 vyučovacích hodin po dobu 20 po sobě jdoucích pracovních dní. Kurzy budou probíhat v malých skupinkách 4 – 10 studentů pod vedením zkušenych lektorů od 2. 5. – 31. 8. 2022.

Informační schůzka s lektory se koná v pondělí 2. 5. 2022 od 13:00 hod. v budově Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Brodě na adrese Žižkova 507, Český Brod.

Překlad:
Добровільне об’єднання муніципалітетів Чеський Брод – Дубравчице готує безкоштовні інтенсивні курси чеської мови для дітей, які мігрують з України віком від 14 до 18 років, у діапазоні 80 навчальних годин протягом 20 робочих днів поспіль. Курси відбуватимуться в малих групах по 4-10 студентів під керівництвом досвідчених викладачів з 2 травня 2022 року по 31 серпня 2022 року. Інформаційна зустріч з лекторами відбудеться у понеділок 2 травня 2022 року з 13:00 у будівлі Педагогіко-психологічного консультативного центру в Чеському Броді за адресою Жижкова 506, Чеський Брод.

Přihláška ZDE nebo přímo na informační schůzce.

Aktivita  je součástí projektu  „V ČESKÉM BRODĚ ČESKY S LEHKOSTÍ A HEZKY“ s finanční podporou Ministerstva školství a mládeže ČR.