Jak poskytnout první pomoc ve škole?

Celý učitelský sbor ZŠ Tuklaty vč. paní ředitelky se v srpnu zúčastnil kurzu první pomoci, který byl zaměřený na prostředí škol a který pořádal  IPRK, z.s. Paní ředitelka L. Plesná byla s kursem velmi spokojena, byl praktický a mohli si vše vyzkoušet. Doporučuje jej  kolegům z dalších škol.

IPRK nabídka kurzu první pomoci pro školy 2018 – 2019

Odkaz na stránky IPRK: http://www.iprk.cz/index.htm a FB: https://www.facebook.com/PPprakticky

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs