Co dělají učitelé na konci prázdnin? Učí se!

Naplněné sály, plné soustředění, smích i vážné tváře, krátké přestávky, živé diskuse – to vše i řada dalších věcí patří k týdenní Letní škole pedagogů (LŠP), kterou již počtvrté pořádalo na konci srpna město Český Brod v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol III ORP Český Brod. Cílem LŠP je zprostředkovat pedagogům nové přístupy ke vzdělávání a rozvíjet ty, které se v praxi osvědčily. V letošním roce jsme využili pohostinství poděbradského zámku, kde sídlí ÚJOP Univerzity Karlovy v Praze.  Školy se zúčastnilo celkem 113 lidí z 27 škol v regionu, z toho 47 účastníků ze škol města Český Brod.

Nabídka byla opravdu pestrá – proběhlo 17 seminářů s 15 zkušenými lektory. Učitelky z MŠ zvláště oceňovaly semináře „Diagnostika a stimulace školní zralosti“ s Mgr. Jiřinou Bednářovou, „Rozvoj jazykových dovedností dle prof. Elkonina“ s PhDr. Miroslavou Schöffelovou či „Podpora sociálních dovedností dětí“ s Mgr. Hanou Švejdovou.  Učitelé ZŠ nalézali podněty pro výuku v dílnách „Čtenářské strategie metodami kritického myšlení“ vedených  Mgr. Rákosníkovou a Mgr. Hartychovou, dále na Ekocentru Huslík či při semináři Mikrobiologie. Manažeři škol přivítali semináře týkající se financování školství s odborníkem z MŠMT a „Aplikované právo ve školách“ s Mgr. Michaelou Veselou. Sociální dovednosti pedagogů byly podpořeny v seminářích „Práce s traumatizovaným dítětem ve škole“ s PhDr. Simonou Hoskovcovou či při dvoudenním semináři „Sociální komunikace“ s Mgr. Romanem Musilem.  Oblíbeným doplňkem seminářů jsou kreativní dílny vedené Mgr. Lucií Ulíkovou.

Pedagogové si možnost dalšího vzdělání během prázdnin velice pochvalují. Oceňují výbornou úroveň lektorů i pestrost témat. Např. Mgr. Marie Šnajdrová, ředitelka Základní školy a Praktické školy Český Brod říká: „Letní škola pedagogů je pro mne skvělou možností setkat se s kolegyněmi z jiných škol, vyměňovat si s nimi zkušenosti z práce a také se prakticky seznamovat s novými vzdělávacími metodami, které pak uplatňuji ve škole při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami“. Ředitelka MŠ Doubravka, Mgr. Jana Halaxová: „Letní škola je místem setkání se zajímavými lidmi a hlavně inspiromatem. V praxi jsem použila výtvarné techniky, vítací písničky a zajímavé interaktivní hry.“ Ředitelka ZŠ Tuklaty, Mgr. Ludmila Plesná: „Na letní škole jsem získala nové informace, podněty a materiály k rozvoji fonematického rozlišování u dětí dle prof. Elkonina.“ Tuto metodu oceňuje i Mgr. Lancová z Pedagogicko-psychologické poradny v Českém Brodě. Ing. arch. Linda Pačesová z Doubravčic, Dokolečka z. s. říká: „Letní škola pedagogů je příležitostí, jak se dozvědět o různých možnostech v oblasti vzdělávání nebo se přímo vzdělávat v různorodých oblastech. Velkým přínosem je také nácvik praktických dovedností pro práci. Nabídka kurzů a seminářů je tak pestrá, že si každý vybere téma, které ho zajímá. Úroveň lektorů skvělá, organizace a zajištění bezvadné. Je to pro nás výborná nabídka, která se nedá vynechat! Vážíme si toho.

dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav
dav

Hisilicon K3
Hisilicon K3
Hisilicon K3
Hisilicon K3