JAK PRACOVAT S DĚTMI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA (PAS)

Pozvánka na setkání s Mgr. Gabrielou Bečvářovou na téma jak pracovat s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)

Čtvrtek 30. května 2019, od 14:00 do 16:00 hod.

V malé skupince do 5 osob se v autistické třídě budeme věnovat specifikám chování dětí s PAS, organizaci času a prostoru při vzdělávání těchto dětí, používání piktogramů a dalších pomůcek, spolupráci učitele a asistenta, dojde i na dotazy a sdílení praxe.

Prosíme o potvrzení účasti přes formulář přihlášku do 27. 5. 2019 do 12 hod.

Mgr. Gabriela Bečvářová, je zkušená učitelka Speciální základní školy v Poděbradech, která opakovaně učí v tzv. „autistické“ třídě.