Květa Husová – Inkluze v praxi

PaedDr. Květa Husová

Absolventka UK Praha, praxe jako učitelka v MŠ, ve speciální škole, později ředitelka ve SZŠ Poděbrady. Zprostředkovatelka instrumentálního obohacování podle prof. Feuersteina, absolventka psychoterapeutického pětiletého výcviku Terapie pevným objetím, lektorka Školy lásky v rodině V současnosti pracuje v  SPC Poděbrady a navštěvuje žáky s podpůrnými opatřeními na jednotlivých školách v regionu, věnuje se individuální i skupinové podpoře žáků se SVP.

Inkluze v praxi

Sdílení zkušeností

Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a řadou různých podpůrných opatření klade zvýšené nároky na jejich učitele i asistenty v oblasti hledání nových metod pedagogické práce. Cílem setkání je sdílet příklady dobré praxe pedagogů a asistentů pedagoga s inkluzivním vzděláváním žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Budeme se věnovat zkvalitnění spolupráce mezi vyučujícími a asistenty pedagoga, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů, práci s  třídním kolektivem a předcházení šikaně,  motivaci žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními. Během semináře budete mít možnost konzultovat s lektorkou své individuální dotazy.

Pondělí 19. 8. 2019  8:30 – 12:00

Český Brod