Mgr. Hana Hartychová ČTENÁŘSKÉ STRATEGIE – PRAKTICKÁ DÍLNA

Absolventka FPE ZČU v Plzni, učitelka 1. stupně v ZŠ Kunratice. Členka lektorského týmu Step by Step ČR, o. p. s. Během praxe prošla kurzy RWCT, Typologie osobnosti MBTI, v roce 2016 prošla výcvikem mentorských dovedností. V současné době je zapojena do projektu Gender studies o.p.s. a Step by Step ČR o.p.s. „Výchova k respektu a toleranci od učitelů k dětem“. Vedla několik seminářů a dílen zaměřených na vzdělávání v programu Začít spolu (Step by Step).

STŘEDA 22. 8. 2018 – CELÝ DEN

Čtenářské strategie – praktická dílna vedená metodami RWCT
O programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking ) – Čtením a psaním ke kritickému myšlení se dozvíte více zde.  Seminář je koncipovaný jako prožitkový  a bude zaměřen na  na rozvoj čtenářských strategií,  některé čtenářské strategie si vyzkoušíte v tzv. modelové lekci. Poté lekci budeme analyzovat z hlediska jejího využití ve škole. Obsahem modelové lekce bude téma z učiva pro 1. stupeň. V závěru bude prostor pro společné sdílení.

Určeno pedagogům 1. stupně ZŠ