Miliony na ekologické programy pro školní děti

Miliony na ekologické programy pro školní děti

Celkem 55 miliónů korun bude rozděleno ve dvou nových dotačních výzvách Národního programu Životní prostředí. Podpořeny budou školy a další vzdělávací instituce. Cílem je zlepšit vztah dětí a veřejnosti k ochraně životního prostředí, prohloubit odbornost pedagogů a zvýšit informovanost o přírodním dědictví v chráněných oblastech.

První část peněz (15 milionů korun) je určena na podporu kvalitních, denních či pobytových výukových ekologických programů pro děti školou povinné. O příspěvky mohou žádat ekocentra z celé ČR.

Druhá dotační výzva je otevřená na tři roky a přináší 40 milionů korun na zlepšení znalostí a dovedností školáků a veřejnosti v oblasti péče o životní prostředí a v oblasti udržitelného rozvoje. Výzva oslovuje nevládní neziskové organizace a školy, samosprávné celky, příspěvkové organizace, ale příjemcem mohou být všechny právnické osoby, které splní podmínky programu a dotační výzvy, s výjimkou organizačních složek státu a politických stran a hnutí. Příjem žádostí o dotace odstartuje 3. září a potrvá do 15. ledna následujícího roku.

Více informací zde