MGR. MUSIL: IMPROVIZACE VE VYUČOVÁNÍ

Mgr. Roman Musil

 Absolvent FFUK, oboru pedagogika. Od roku 1992 působí v SPgŠ Beroun. Vyučuje předměty pedagogika, sociální komunikace, dramatická výchova, dramatická výchova specializace. Od roku 2001 externě vyučuje v PedFUK v Praze předměty dramatická výchova a sociální komunikace. Lektor s celostátní působností. Jeden z nejlépe hodnocených lektorů loňské letní školy. Více http://seminaremusil.cz/

Didaktika improvizace

 Praktický seminář s konkrétními učebními postupy a technikami, které se zaměřují na rozvoj osobnosti žáků prostřednictvím improvizaci. Účastníci si vyzkouší, jak u žáka potlačit rutinu a zdánlivou jistotu, jak jej prostřednictvím učení improvizace vrhat do neznámých vod a nechat v nich plavat. Především ale stráví několik hodin improvizací všeho druhu, při níž posílí především svou koncentraci, schopnost kooperace a komunikace a upřímným smíchem posílí svou bránici. Všichni účastníci obdrží knihu Improvizace ve škole, jejímž spoluautorem lektor je.

Pozvánka

 více    

 

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs