Online vzdělávací webináře 2021

Nabídka pro pedagogické pracovníky online vzdělávání z pohodlí domova, pro žáky připravující se na přijímací zkoušky online aplikaci a pro další zájemce pomůcky, deskové hry a pracovní sešity pro domácí procvičování i do školní lavice, i pro naše nejmenší novinku v podobě logopedické aplikace. Věříme, že jí ocení nejen děti, ale i paní učitelky v mateřských školách v ČR.

Nabídka online vzdělávacích webinářů 2021 – ZDE

Webináře

Kompletní nabídku najdete na našich webových stránkách www.vlavici.cz.

Pomůcky, pracovní sešity, hry

V nabídce najdete pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy, pro žáky se specifickými poruchami učení. Také didaktické deskové hry, pexesa nebo přehledové karty učiva, které slouží jako pomocník všem žákům nebo pedagogům. Kompletní nabídku produktů najdete na www.eshop.vlavici.cz.

Přijímací zkoušky

Od 15. 9. 2020 je spuštěna nová online aplikace – Přijímačky V lavici, tisícovky otázek slouží jako příprava k přijímacím zkouškám a najdete je na www.prijimacky.vlavici.cz. V rámci licence pro třídu je možné pracovat na testech společně, jednotlivé účty můžete nabídnout Vašim žákům končících ročníků, aby hravě zvládli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia nebo na střední školy. V rámci webové aplikace získá každý uživatel zpětnou vazbu v podobě vyhodnocení zadaní. Aplikace je neustále rozšiřována.

Logopedie V lavici

Pro nejmenší děti do mateřských škol je spuštěna nová webová aplikace – Logopedie V lavici, aplikace slouží jako pomocník pro paní učitelky, rodiče i zábava pro samotné děti. Pomocí více než 10 tisíc cvičení můžou děti rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, rozvíjet artikulační dovednosti, trénovat grafomotoriku apod. Demoverzi je možné vyzkoušet na www.logopedie.vlavici.cz .

Celou nabídku najdete na www.vlavici.cz

V případě dotazů se můžete obracet na asistentku – tenglerova@vlavici.cz nebo tel.: +420 778 444 208.