Kritéria projektu „Kniha inspirovaná Českobrodskem“

  • Text je vázaný k reálnému místu na Českobrodsku
  • Max. délka textu – 2 stránky, velikost A4 včetně ilustrací
  • Počet prací za jednu třídu – max. 3 (výjimku musí schválit Pracovní skupina čtenářské gramotnosti)
  • Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na zástupce Pracovní skupiny na vaší škole
  • Způsob odevzdání – elektronicky ve formátu pdf, jpg, word – přes zástupce Pracovní skupiny čtenářské gramotnosti na vaší škole
  • Přihláška do 30. 1. 2021 elektronicky – dotazník
  • Odevzdání hotových prací do 30. 4. 2021
  • Křest knihy červen 2021, termín bude upřesněn

Realizační tým projektu Sdílené radosti a strasti škol