Podrobnosti zadání, inspirace

Ad 1) U matematická aktivita – co poslat:

 • zadání aktivity (znění úkolu)
 • řešení aktivity (co bude uznáno za splněné naživo nebo online, nemusí to být jen výsledek, ale třeba i správný postup, kritéria získání kreditů – viz níže)
 • stanovení náročnosti (složitosti) = lehké, standardní, těžké + pro koho je úkol určen (jen 1.stupeň, jen 2.stupeň, univerzální, či konkrétní ročníky)

příklad zadání prvostupňového týmu:

 1. vylušti tuto hádanku: Kolik rukou a nohou má celkem skupina 10 psovodů, když víme, že každý má jednoho psa. (naživo vytištěné zadání, online zadání jako text)
 2. naživo: kredity získá ten, kdo zašle celkový počet rukou a nohou (tedy …x….končetin), navíc dostane kredity ten, kdo ukáže postup řešení nebo online:  kredity získá ten, kdo zašle výsledek emailem, tedy celkový počet rukou a nohou, navíc dostane kredity ten, kdo zašle foto nebo popis postupu řešení
 3. 1. stupeň výzva – těžké (pro 1.-2. třídu), – standard (3.-5.třída)/ – 2.stupeň lehké (všechny ročníky)

příklad zadání druhostupňového týmu:

 1. postav všechny varianty věže ze 3 krychlí různých barev (varianta pro 1. stupeň) nebo postav či vypočti, kolik variant věží můžeš postavit z 5 krychlí různých barev a zdůvodni své řešení (varianta pro 2. stupeň)
 2. naživo: 1st. kredity získá ten, kdo postaví všechny varianty, tj….x…věží/ 2. stupeň kdo postaví a zdůvodní, proč je právě tento počet řešení správný, navíc získá kredit ten, kdo podloží zdůvodnění výpočtem nebo online:1st. kredity získá ten, kdo postaví všechny varianty, tj….x…věží a pošle foto výsledku elektronicky/ 2. stupeň kdo postaví a zdůvodní, proč je právě tento počet řešení správný, navíc získá kredit ten, kdo podloží zdůvodnění výpočtem…..a pošle foto stavby nebo listu s výpočtem či text zdůvodnění elektronicky
 3. 1. stupeň lehké/2. stupeň standard, zdůvodnění výpočtem expertní (pro všechny ročníky)

Ad 2) Výrobky – co poslat: 

 •        foto výrobku/produktu, pokud to lze
 •        popis výrobku/produktu – bližší specifikace, o co se jedná, k čemu to slouží,…
 •        počet kusů/možností čerpání 
 •        pro organizátory jarmarku bude dobré znát cenu (vaše náklady) výrobku/produktu v Kč, aby mohli stanovit počet kreditů

příklad zpracování:

např. foto koláče s povidly, popis: koláč malý, kynutý, plněný povidly, tvarohem nebo mákem, počet kusů max. 25, cena za jeden koláč asi 10 Kč