PRACOVNÍ SKUPINA PRO FINANCOVÁNÍ (13)

Pozvánka na 13. setkání PS pro financování

Téma setkání: Sdílení zkušeností z doby uzavření škol a dohodovací řízení s Ing. Olgou Žídkovou

Prosíme o potvrzení Vaší účasti (pokud jste tak již neučinili) do 26. 3. 2021 do 12 hod. na email: vraj@posemberi.cz nebo telefonicky na 727 946 341 (Gabriela Vraj).