Řídící výbor MAP ORP Český Brod (18.)

Pozvánka – 18. setkání Řídícího výboru MAP ORP Český Brod

Potvrzení o účasti laskavě zasílejte do 1. června 2021 do 12:00 hodin na email: vraj@posemberi.cz nebo na telefonní číslo: 727 946 341, Gabriela Vraj.

Setkání je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován
z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky,z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.