Sedmá minikonference odborného panelu: Čtenářská gramotnost na druhém stupni ZŠ

Sedmá minikonference odborného panelu ČG systémového projektu PPUČ proběhne 18. května od 9.30 v Praze , Senovážné nám. 25 „odborný panel ČG“ systémového projektu Podpora práce učitelů. Akce je celodenní.

Přijďte se zabývat touto velikou výzvou na celodenním odborném setkání (nejde o školení, ale o konferenci s rozsáhlou pracovní sekcí): registrujte se vyplněním formuláře zde.

„Nosným tématem setkání budou příležitosti, které nabízejí různé školní vyučovací předměty pro rozvoj gramotnosti žáků na druhém stupni základního vzdělávání. Organizátoři minikonference využijí přítomnosti učitelů a odborné veřejnosti ke sdílení zkušeností a vyvození doporučení, jak pracovat ve škole a v regionu pro systematickou podporu čtenářské gramotnosti na druhém stupni ZŠ. Nebudeme se pohybovat na „poli neoraném“. Obohacování oborových didaktik o konstruktivistické prvky a nebo celé paradigma a o aktivizaci žákovského učení se odehrává v posledních několika desetiletích. Reaguje na to i školní praxe a to zejména tam, kde jsou tímto směrem soustavně podporováni učitelé účinnými formami soustavného obsahového mentoringu. Tyto konkrétní zkušenosti odborný panel zaznamená a umožní diskusi o nich, v níž bude mít každý účastník možnost výrazně ovlivnit výstup akce. Participativně organizované obsahové bloky vyústí v doporučení ke škole jako instituci i konkrétní organizaci školy, k učitelstvu a jeho postupům, k místnímu akčnímu plánování rozvoje vzdělávání a dalším strukturním souvislostem. Cílovou skupinou minikonference jsou zejména odborné kapacity individuálních projektů VŠ a jiných organizací na podporu čtenářské gramotností, kapacity v MAP a samozřejmě aktivní pedagogičtí pracovníci: ředitelé, učitelé na druhém stupni základních škol či nižších stupňů víceletých středních škol.“

Více ZDE