Seminář Mgr. Michaely Veselé „Prevence ve škole – co dělat, když …“

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ – Pozvánka pro pedagogy na seminář Mgr. Michaely Veselé „Prevence ve škole – co dělat, když …“

Čtvrtý z cyklu seminářů je organizován v rámci právního poradenství pro základní školy ve spolupráci s okolními MAP. Kapacita je omezena, registrace nutná ZDE.

Termín konání: úterý 10. prosince 2019, od 8:30 do 16:30 hod.

Místo konání: Olivova dětská léčebna, Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy (své auto pohodlně zaparkujete v ulici Malá Olivová a projdete brankou přímo do areálu Olivovy dětské léčebny).

Hlavní náplň semináře:

  • kriminalita, návykové látky, krádeže, vandalismus, záškoláctví; možnosti krizové intervence;
  • role učitele/učitelky v prevenci; komunikace s institucemi, účinné postupy

Organizace semináře:

  •   8:30 – 12:30  seminář
  • 12:30 – 13:30 pauza na oběd (oběd zajištěn)
  • 13:30 – 15:30  kazuistická setkání
  • 15:30 – 16:30  individuální konzultace

Prosíme, přineste si vlastní kauzy do diskuze, které řešíte ve vaší škole.  

Občerstvení v průběhu dne zajištěno, seminář je zdarma. Pozvánka zde.

Mgr. Michaela Veselá

V současné době působí Mgr. Michaela Veselá v občanském sdružení Společně k bezpečí, kde se mimo jiné zabývá problematikou školního násilí a vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

Seminář je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.