Projektový den na Kutilce „Ve zdravém těle, zdravý duch – Tužíme svá těla, neboť by to chtěla“

Ve čtvrtek 31.10. 2019 mohou všichni žáci ZŠ Vitice a ZŠ Přistoupim vyzkoušet lehkoatletické disciplíny na nově vybudovaném sportovišti Na Kutilce v rámci projektového dne „Ve zdravém těle, zdravý duch – Tužíme svá těla, neboť by to chtěla“.

Pod vedením trenérů atletického oddílu SK Český Brod si mohou zaskákat do dálky, do výšky, zaházet oštěpem, zaběhat na oválu a to štafetový běh i sprinty ze startovacích bloků. Nebude chybět ani troška teorie o lidském těle a zdravé stravě, kterou obdrží v podobě chutné svačinky.

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu ČR, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.