Setkání koordinátorů EVVO s ostatními aktéry environmentálního vzdělávání na Českobrodsku

Setkání  podporovatelů učení venku a ekologické výchovy.

POZVÁNKA

Hlavním cílem bude brainstorming nápadů jak dlouhodobý plán zřízení centra ekologické výchovy na Vrátkově přeměnit v realitu. V současné době je přislíbena dotace z IROP na vybudování základny na Vrátkově, V případě jejího přijetí je nutné, aby po dobu minimálně 5 let od uvedení do provozu probíhaly na základně aktivity uvedené v ZDE (samozřejmě jich může být více). Prosíme zvažte, zda byste si některou z těchto aktivit nechtěli „adoptovat“ a stát se jejím garantem. Způsob jejich financování by byl předmětem dalšího jednání. Nastínění možných zdrojů bude zařazeno do programu setkání.

Setkání proběhne ve středu 6. listopadu 2019, od 16:00 do 17:30 hod. v Radničním sále IC, nám.Arnošta z Pardubic 1, Český Brod.
Přihlašování do 6. 11. 2019 do 12:00 hod zde.