Seznamovací a stmelovací hry

Lektor:

Mgr. Eva Píšová

 Zkušená  lektorka řady volnočasových aktivit, vzdělávacích kurzů pro pedagogy, zakladatelka jenské pedagogiky v Čechách s praktickou zkušeností její aplikace na prvním stupni základních škol, bývalá ředitelka DDM v Poděbradech, realizátorka řady projektů z oblasti vzdělávání a rozvoje mezigeneračních rodinných vztahů.

Anotace semináře :

Praktický seminář obsahově zaměřený na seznamovací a stmelovací týmové hry, vhodné na adaptační kurzy i pro stmelení současných třídních kolektivů V první části semináře se účastníci seznámí s teorií hry, s její podstatou, základními pravidly, výběrem a významem seznamovacích a týmových stmelovacích aktivit, vybíraných na základě hledisek vývojové psychologie. Ve druhé části si prakticky procvičí tradiční i netradiční seznamovací a týmové stmelovací hry. Účastníci se naučí využívat hry tak, aby se staly přínosem pro rozvoj kompetencí dítěte, naučí se vybírat vhodné hry a pracovat s pravidly v návaznosti na poznatky vývojové psychologie. 

  Mgr. Eva Píšová