TRÉNINK JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ PODLE PROF. ELKONINA aneb Čtenářská příprava dětí na Českobrodsku

Nabízíme Vám možnost využít následující trénink v Pedagogicko-psychologické poradně Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 12, Český Brod.

Setkání bude probíhat každé úterý v měsíci od 24. 9. 2019 od 15 hod. a od 16 hod. Přihlášku na rozvoj jazykových schopností vyplňte do 22. 9. 2019 ZDE.

Bude se jednat o dvě skupiny:

  • jedna pro předškoláky a žáky 1. tříd
  • druhá bude pokračovací z minulého školního roku.


Skupinky max. 6 dětí se budou setkávat se speciální pedagožkou, která absolvovala akreditovaný kurz v metodice dle D. B. Elkonina.

Určeno pro děti ve věku 5 – 7 let. Vhodné pro:

  • děti připravující se na nástup do 1. třídy ZŠ,
  • děti s odloženou školní docházkou,
  • děti z cizojazyčného prostředí,
  • děti s obtížemi v oblasti komunikace,
  • děti v 1. ročníku ZŠ, u kterých se objevily obtíže se čtením a psaním.

Cílem programu je, aby se děti formou pohádkového putování KRAJINOU SLOV A HLÁSEK připravily na úspěšné zahájení školy a start ve škole byl pro ně co nejhladší.
Zároveň je program prevencí případných obtíží v oblasti čtení a psaní.

Trénink jazykových schopností dětí je pořádán pro děti s bydlištěm nebo školou na území správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Český Brod zdarma, díky podpoře z Evropského sociálního fondu, rozpočtů České republiky, města Český Brod a ostatních obcí ORP Český Brod.

Nutno zakoupit pracovní sešit – Hláskář za 330,- Kč.

Realizační tým projektu Radosti a strasti škol III.

Aktivita je součástí projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu ČR, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.