Workshop „SEE Learning – učení srdce a mysli“ – Jindřich Monček

Mgr. Jindřich Monček

Jindřich vystudoval PedF UK Praha, je zakladatelem a ředitelem soukromé základní a střední školy JEDNA RADOST v Poděbradech postavené na hodnotách sebeúcty, seberegulace a autonomie žáků. Projekt soukromé školy završil jeho třicetileté hledání „ideálního modelu“ smysluplného přátelského vzdělávání žáků v rámci stávajícího systému. Tři roky rozvíjí ve školách projekt SEE Learning – sociální, emoční a etická výchova založená na soucitu, který unikátně rozvíjí osobnost žáka i učitele v úrovni osobní, vztahové i globální. Je absolventem výcviku facilitátorů tohoto programu realizovaného Emoryho univerzitou v Atlantě. Vede obdobný program pro budoucí facilitátory v České republice.

Workshop „SEE Learning – učení srdce a mysli“

Workshop „SEE Learning – učení srdce a mysli“ Tak třeba: Víme, že máme být navenek laskaví, ale umíme být laskaví sami k sobě? V dnešní náročné době se setkáváme s větším množstvím stresu a riskantních emocí, máme ale dost nástrojů, jak je zvládat? Po dětech se ve škole vyžaduje pozornost, ale umíme jim ukázat, jak ji natrénovat? Věděli jste že, emoční inteligence ovlivňuje náš život více než úroveň IQ a že velká rozhodnutí často děláme intuitivně? Víte, že tělesná gramotnost je stejně důležitá jako například ta čtenářská? A další si už doplníte jistě sami.
Workshop nabídne individuální zamýšlení, společné sdílení, osobní prožitek, konkrétní nástroje a inspirace využitelné v osobním životě i ve škole. Témata mohou jít někdy do hloubky a dotýkat se nás, a tak aktivity jsou dobrovolné a míra zapojení je na každém účastníkovi.

Workshop (6 hodin) nabízí možnost prožít si v roli „žáka“ několik modelových lekcí, informace o celém programu a jeho základních hodnotách, náměty, jak ho zavádět do školního vyučování. Účastník bude mít k dispozici učební materiály, učebnici a metodiku. Úterní a čtvrteční workshop se mohou shodovat (navštíví je jiní účastníci), nebo může čtvrteční modul navazovat na úterní (pokud bude většina účastníků z úterka chtít pokračovat).

Určeno pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs