Vzdělávací workshop: Učení nikdy nekončí – objev svého génia – Irena Hošková

Mgr. Irena Hošková, ACC

Bývalá učitelka na základní škole. Je držitelkou titulu ACC (Associate Certified Coach) od největší celosvětové asociace koučů ICF (Internatioinal Coach Federation).

Lektoruje a přednáší účastníkům na odborných fórech témata spojená s rozvojem jedince, manažerů, týmů, organizací a systémů. Řídila národní projekty se stamiliónovými rozpočty, stovkami zaměstnanců, desítkami tisíc účastníků zaměřené na rozvoj pedagogů, dobrovolníků a organizací pracujících s dětmi a mládeží.

Řízení, systémová a koncepční činnost

Jako člen vedení celonárodních vzdělávacích organizací mohla ve spolupráci s kolegy a dalšími aktéry tvořit a naplňovat vize v oblasti rozvoje vzdělávacích systémů; propojování formálního, neformálního (včetně zájmového a dalšího) vzdělávání či v systémové podpoře nadání v ČR.

Síťování, personální vedení, osobní rozvoj, koučink

Vedla tisíce rozhovorů se svými kolegy, partnery a reprezentanty všech stupňů škol, školských zařízení, státní správy, samosprávy, se zaměstnavateli, klienty, studenty a žáky.

Učím se celý život všemi dostupnými cestami a formami. A stále mě to baví.

Vzdělávací workshop: Učení nikdy nekončí – objev svého génia

Prakticky zaměřený workshop osobního rozvoje pro vedení a pracovníky všech stupňů škol s využitím prvků NLP (neuro-lingvistického programování), který vám umožní podívat se na svůj osobní i profesní rozvoj optikou vašich talentů, silných stránek. Dá vám nejen řadu podnětů pro váš osobní růst, ale dodá vám také odvahu a sebedůvěru ke změnám směrem ke spokojenějšímu, naplněnějšímu nebo úspěšnějšímu životu.

Každý z účastníků bude mít možnost získat odpovědi na otázky „ Jaký je můj potenciál a jak ho mohu uplatnit a rozvíjet? Jak proměnit své myšlení a přesvědčení tak, aby pozitivně ovlivnilo mou spokojenost, kariéru, výuku i výsledky nadaných žáků? Jak rozpoznat, co mám, co skutečně chci a jak toho dosáhnout? 

Obsah:

1. Potenciál je…

  • Co je potenciál, jak se projevuje, jak jej poznáme, jak jej měříme, testujeme?
  • Jak se projevuje – myšlení, cítění, chování?

Metoda: Interaktivní přednáška a sdílení praxe

2. Objev svého génia 

  • Jaký je můj potenciál a jak se projevuje v jednotlivých oblastech a rolích mého života?

Metoda: Řeka života

3. Učení nikdy nekončí 

  • Cyklus učení, co jej ovlivňuje na úrovni jedince – sebedefinování – vnější a vnitřní realita, transformace a transakce.
  • Co ovlivňuje můj proces učení, rozvoj potenciálu?

Metoda: Kulatý stůl, 7P, Diltsova pyramida

4. Moje silné stránky – test 

  • Vize, akční plán

Metoda: Koučink

Cíl: Sebepoznání, motivace a seberozvoj účastníků 

www.edukouc.cz

Určeno pro: Workshop je určen pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, kteří se na školách věnují nebo chtějí věnovat péči o talent a nadání.

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs