Zpřístupněná aplikace „Zatracená čeština“

Zpřístupněná aplikace „Zatracená čeština (ODKAZ ZDE)“ nabízí rodičům a pedagogům srozumitelnou formou zpracovanou mluvnici českého jazyka. Autor programu na základě své dlouholeté praxe krok za krokem strukturovaně  provází přes úskalí českého pravopisu.  Obtížné pravopisné jevy jsou rozkrokovány tak, aby i žáci se speciálně vzdělávacími potřebami (jako např. dysortografici, děti s oslabeným jazykovým citem…) dokázali učivo pochopit, osvojit si ho a aplikovat. Aplikace je ověřená praxí pro všechny typy dětí, lze ji využít pro výuku ve škole i doma.

Pro rodiče:

 Při práci s doplňovacími cvičeními je vhodné pořídit si sešit na práci s chybou. V případě chybně vyplněného mluvnického pravidla nejde o tragédii. Chyba je nedílnou součástí vzdělávacího procesu, je pouze zpětnou vazbu, ukazuje, že daný jev zatím není upevněn a je potřeba si ho dále procvičovat.:-). Do speciálně pořízeného sešitu „chybáček- chytráček“ (nazvěte si ho podle sebe) zapisujeme jev, ve kterém byla chyba, tentokráte ho však napíšeme  správně, ale s odůvodněním. Smyslem je zapamatovat si učivo, osvojit si ho a vybavit. K vybavování  mluvnického jevu, učiva obecně, dochází při  automatizaci,   tzn.  při aplikování  bez dlouhého přemýšlení. K tomu je právě zapotřebí opakování a to  nejlépe každý den před vyplňováním dalšího cvičení. Při opakování si náš mozek vědomosti ukládá  do dlouhodobé paměti.   Příklad : babička – píšeme i, babička  není ve VS ani PŘ (vyjmenovaných slovech, ani příbuzných).   Zkratky v odůvodňování jsou přípustné za předpokladu, že proběhne celé ústní odůvodnění.    Dále je pak vhodné napsat na okraj v sešitě  datum, kdy jste cvičení doma vyplnili, z důvodu zpětné vazby pro školu, vyučujícího českého jazyka (dokladování vaší systematické  domácí práce).            

Pro pedagogy:

Sešit na práci s chybou při využití zmíněného programu lze akceptovat jako domácí  přípravu  na výuku. Máte zpětnou vazbu, jaké jevy dítěti dělají obtíže, k čemu je potřeba se vracet, co ve výkladu zopakovat, ve výuce posilovat. Méně znamená více. Aby si dítě zapamatovalo nové učivo bez vašeho bezprostředního profesionálního výkladu, potřebuje mnohem více procvičovat a  to se neobejde bez chyb, zpočátku i bez zvýšené chybovosti (u každého dítě je z různých důvodů míra chybovosti jiná) a to je v pořádku. Dříve či později se to většina dětí naučí (jenom čas osvojení bude individuální). U dětí se speciálně vzdělávacími potřebami může být čas oproti vrstevníkům mnohem delší. Dopřejme dětem čas, který budou potřebovat, bez stresování a tlaku na výkon 😊.

Mgr. Jaroslava Budíková

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs