Zatracená čeština

Vážení učitelé, milí rodiče,

pokud nechcete své děti nechat doma jen tak zahálet, můžete smysluplně využít jejich zájem o výpočetní techniku díky aplikaci Zatracená čeština. Nejde o pouhé procvičování, ale o zcela původní lineární výukový program obsahující učivo českého jazyka v rozsahu celé základní školy, který kromě jazykových znalostí a pravopisných dovedností rozvíjí systematické myšlení. Obsahově vychází z našich učebnic pro 1. i 2. stupeň a budete-li mít zájem, můžete ho ještě doplnit pracovními sešity Pravopisné křižovatky. Jeho první verze užívají pedagogicko-psychologické poradny již třetím rokem a v tomto školním roce se začíná zabydlovat v mnohých školách.

Ráda bych Vás oslovila jménem nakladatelství TOBIÁŠ a společnosti FreeTech Services.  Společně jsme  vytvořili tuto výukovou aplikaci a nyní ji rádi poskytneme široké veřejnosti ke stažení zdarma na 1 měsíc.

Výuková aplikace Zatracená čeština je ke stažení na www.jsemdoma.online

Prosím o sdílení této informace s učiteli a rodiči.

Přejeme Vám pevné zdraví a hodně sil. Společně to zvládneme.

Zuzana Horáčková
nakladatelství TOBIÁŠ s.r.o.
Kobzinové 3119
Havlíčkův Brod www.tobias-ucebnice.cz

 - 
English
 - 
en
German
 - 
de
Ukrainian
 - 
uk
Czech
 - 
cs