2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019

2. ročník Veletrhu Úspěch pro každého žáka 2019

Cílem tohoto ročníku je:

1) Podpořit vzájemné učení mezi MAPy a podpůrnými organizacemi.
2) Sdílet zkušenosti s kolegiální podporou v území s cílem zlepšovat učení dětí (mezi učiteli, řediteli nebo MAPy).
3) Hledat způsoby, jak zvyšovat rovnost ve vzdělávání.

Akce se uskuteční v ZŠ Strossmayerovo náměstí 4, Praha 7, v partnerství s Městskou částí Praha 7, v termínu 29. – 30. 11. 2019 (pátek-sobota).

Veletrh pořádá Stálá konference asociací ve vzdělávání, z. s., v rámci iniciativy Úspěch pro každého žáka ve spolupráci s Národní sítí MAS a za finanční podpory od Nadace České spořitelny.

Předběžný program najdete v příloze. Součástí programu budou hospitace ve výuce, reflexe s učiteli, veletrh podpůrných organizací, panelová diskuze zástupců MAP, prezentace vybraných vzdělávacích programů, série workshopů se zaměřením na kolegiální podporu a mnoho dalších příležitostí pro navázání nových kontaktů a spolupráce. Jak vypadal loňský 1. ročník veletrhu se můžete podívat zde.

Akce je určena jak realizátorům MAP (kapacita 100 účastníků), tak zástupcům podpůrných organizací, které se hlásí k vizi Úspěchu pro každého žáka (kapacita 50 účastníků).

Předpokládáme účast dvou zástupců za MAP (ideálně ve složení člen realizačního týmu a zástupce školy, popř. zřizovatele). Cena za jednoho účastníka za oba dny je 1100,- Kč. Registrovat se můžete už nyní zde. 

Registrace bude otevřena do 31. 10. (včetně).