Pozvánka na exkurzi do základní školy OPEN GATE

Organizace:

  • Doprava autobusem z Českého Brodu.
  • Seznámení s prostředím, zvyklostmi, náhled do výuky po trojicích  (matematika, český a anglický jazyk, člověk a jeho svět).
  • Prohlídka areálu.
  • Prostor pro setkání s vedením školy.
  • Omezený počet 15 osob.
  • Oběd zajištěn.

Prosíme o potvrzení účasti do 1. 11. 2019 do 12 hod. přes formulář nebo na stránkách https://skoly-orp-cb.eu/

Za realizační tým: Jiřina Soukupová, manažerka projektu

Akce je součástí aktivit projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Český Brod a z rozpočtů vybraných obcí ORP Český Brod.