DÍTĚ V CENTRU

Lektoři jsou odborní pracovníci o.p. Spondea.

SOBOTA 26. 8. 2017     A       NEDĚLE 27. 8. 2017

Dítě v centru

Jedná se o českou adaptaci dlouhodobě rozvíjené mezinárodní metodiky No Kids in the Middle, kterou vytvořily holandské psychoterapeutky Justine van Lawick a Margreet Visser. Jde o terapeutický přístup využívající skupinové práce s paralelními skupinami – dětské a dospělé. Do řešení rozvodového konfliktu je zapojen celý rodinný systém.

Cílem programu je zmírnit konflikty rodičů, snížit jejich vyhrocenost. Program poskytuje prostor pro nacházení nových cest, jak konstruktivně řešit jejich konflikty. Zároveň se snaží postavit dítě do centra zájmu rozvádějících se rodičů (namísto pozice střetu zájmů) a tak přispět ke snížení zátěže a tlaku, kterému je dítě v této situaci vystaveno.

Díky certifikátu má Spondea, o.p.s. jako jediná v ČR oprávnění vzdělávat odborníky v této metodice. Kurz je určen pro školní a poradenské psychology, sociální pracovníky, pracovníky OSPOD, výchovné poradce a preventisty. Všichni účastníci dostanou potvrzení o účasti. Certifikát, umožňující realizaci programu Dítě v centru, může získat tým, tzn. minimálně 2 pracovníci organizace, kteří absolvují kurz a návazná supervizní setkání v rozsahu 6 hodin.

Seminář je dvoudenní a účastníci jej musí absolvovat celý.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU