ROZVOJ JAZYKOVÝCH DOVEDNOSTÍ DLE PROF. ELKONINA

PhDr. Miroslava Schöffelová, PhD

Absolventka PedF UK v Praze, doktorské studium v oboru psychologie – logopedie, spolurealizátorka výzkumu zjišťujícímu předpoklady vývoje čtení a psaní v evropských jazycích, spoluautorka publikace Trénink jazykových schopností podle Elkonina (Mikulajová, Schöffelová, Tokárová, Dostálová, 2016). Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi předškolního a školního věku.

PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – DOPOLEDNE     A      ÚTERÝ 29. 8. 2017 – DOPOLEDNE

SEMINÁŘE NA SEBE NAVAZUJÍ, JE PROTO NUTNÉ ABSOLVOVAT OBA DNY.

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – předgrafémová etapa

Cílem první části semináře je naučit účastníky hlubšímu chápání jazykových mechanismů čtení a psaní a principů a pravidel tréninku fonematického uvědomování jako nezbytného předpokladu pro čtení. Ve druhé části se účastníci naučí pracovat s předgrafémovou částí metodiky dle Elkonina u dětí předškolního a mladšího školního věku. Zvláštní důraz se klade na práci s rizikovými skupinami dětí: s narušenou komunikační schopností, odkladem školní docházky a jinými vývojovými obtížemi. Účastníci se seznámí s principy metodiky, pomůckami a jejich používáním a budou seznámeni s konkrétními postupy pomocí video-ukázek. Účastníci obdrží publikaci s metodikou i hláskáře.

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU