ŽIVÁ ZAHRADA – PROJEKTOVÉ UČENÍ EVVO

 

Ing. Marta Bryndová, Ph.D., vedoucí ekocentra na Huslíku

Velkou část pracovního i volného života věnuje péči o volně žijící živočichy, působí i jako lektor environmentálních výukových programů. Pořádá akce pro veřejnost zaměřené na tradice našich předků. Její nosný projekt je Polabskou krajinou a tradicemi našich předků.

Mgr. Jakub Vaněk

Lektor environmentálních výukových programů se specializací na udržitelný život a lokální produkci potravin. Jeho hlavním projektem je Učme se přírodou!

PONDĚLÍ 28. 8. 2017 – ODPOLEDNE

Živá zahrada 

Jak přilákat divoká zvířata na svoji zahradu nebo balkon. Co jim můžeme nabídnout?

Ukážeme si principy živé zahrady. Prohlédneme si zajímavé prvky umístěné v prostoru ekocentra, které dokážou naši zahradu oživit. Ukážeme si čmelín, hmyzí domek, broukoviště,… Představíme projekt Živá zahrada ČSOP a jak se do něj zapojit i se školním kolektivem.

Seminář se bude konat v ekocentru Huslík .

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ ŠKOLU