Jak na „lesní“výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ – E. Píšová a R. Stolariková

Mgr. Bc. Eva Píšová

Lektorka působící více jak 25 let v oblasti pedagogiky volného času, má bohaté zkušenosti se zážitkovou pedagogikou a hédonistickou povahou volného času. Vždy se snaží účastníky svých seminářů příliš nepoučovat, ale inspirovat k vybudování vlastního pedagogického stylu. Dlouholetá bývalá ředitelka DDM Poděbrady.

 

Ing.  Radka Stolariková, PhD.

Lektorka působí od roku 2009 jako pedagog. Zabývá se nejen středoškolskou pedagogikou a didaktikou (v současné době je ředitelkou Střední lesnické školy Žlutice), ale především tzv. lesní pedagogikou. Působí jako učitel odborných předmětů, lektor, hodnotitel. Realizuje výukové programy, různé propagační a učební materiály, knihy a učebnice. Již 9. rokem organizuje letní tábory pobytové i příměstské. Je členkou pracovní skupiny zabývající se lesní pedagogikou při MZE ČR. Obě dámy jsou zakladatelky Centra lesní pedagogiky.

Jak na „lesní“ výukový program pro žáky 2. stupně ZŠ 

Dvoudenní seminář

Získáme veškeré znalosti a dovednosti týkající se výukových programů. Tedy informace o tom: co je to výukový program, jakými způsoby se sestavuje (didaktické znalosti), jaký je jeho obsah, jak se výukový program hodnotí a jak získáváme zpětnou vazbu od účastníků výukového programu. Během semináře si předvedeme vzorový výukový program se spoustou příkladů her a aktivit využitelných nejen v přírodě, ale v případě nepřízně počasí i uvnitř. V závěru semináře si vyzkoušíme sami sestavit výukový program, který si následně společně předvedeme. Tento program pak bude společně s lektory hodnocen a probrán z hlediska didaktiky.

Čtvrtek 20. 8. 2020, Pátek 21. 8. 2020 – Areál budoucí terénní základny Vrátkov

Určeno pro:  pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy volného času