Vedení obtížného rozhovoru / Práce se třídou – M. Veselá

Mgr. Michaela Veselá

Vystudovala pedagogiku, má za sebou léta praxe v různých školských zařízeních: základní i střední škola, dům dětí a mládeže, ale také dětská psychiatrická léčebna.

K problematice školního násilí, ale také násilí páchaného na dětech, se dostala za svého působení na ministerstvu vnitra. „V každém ze svých působišť jsem nasbírala určité vědomosti a zkušenosti, které se později promítaly do těch dalších,“ říká. „Poznala jsem také, jak funguje trestná činnost a agresivita mezi dospělými – a vrátila jsem se k tomu, co je mému srdci nejblíž. A to je škola.“

V současné době působí M. Veselá jako lektorka a konzultantka v oblasti školství v občanském sdružení Společně k bezpečí. Mimo jiné se zde zabývá vším, co souvisí s právním vědomím, se složitými situacemi, do nichž se škola z hlediska právní odpovědnosti dostává – ať už se to týká odpovědnosti za děti, za škody… „Řekněme, že se cíleně specializuji na situace: Co se má dělat, když se něco stane.“

Práce se třídou

Dílna – práce se třídou v rámci třídnické hodiny – pedagogické nástroje, postupy a metodami, které umožní orientovat se ve vztazích ve třídě a povedou ke zdravému klimatu třídy a které lze použít nejen v rámci třídnických hodin, ale i v rámci vyučování v okamžiku, kdy je třeba řešit vztahové konflikty nebo nežádoucí projevy chování.)

Svérázná přednášející, při které se dřív či později budete smát. 🙂

Úterý 18. 8. 2020, celodenní seminář 9:00 – 16:00 hod.

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.