Ranní ENERGETICKÁ rozcvička s prvky QI GONG / Večer (nejen) o STRESU – M. Šindlerová

Monika Šindlerová

Absolventka ekonomické faktury VŠB (Vysoké školy báňské). Do konce roku 2019 byly jejím oborem, stresovými termíny přetékající, daně a účetnictví. Její velké zdravotní problémy a následně nikdy neobjasněná ztráta vlasů jejího syna, jí před více než deseti lety přivedly na cestu objevování sebe sama a pomoci sobě i druhým lidem.

Postupně se stala lektorkou energetického a zdravotního cvičení ČCHI-KUNG / QI GONG, absolvovala kurz reflexní terapie a prošla dvouletým výcvikem neurolingvistického programování (NLP Practitioner a NLP Master).

Jejím záměrem je pomáhat lidem zasaženým stresem dnešní doby uzdravit tělo, osvobodit se od bolestí a zklidnit svou mysl za pomoci výše uvedených technik, dále doplněných o cvičení dle tradiční čínské medicíny a tajnou ingredienci ukrytou mezi slovy řízených meditací a relaxací. Pořádá pravidelné podvečerní kurzy QI GONG na několika místech v Praze, relaxační a antistresové víkendové pobyty (nejen) s QI GONG na různých místech v ČR i v zahraničí. Od letošního roku propojuje vícero technik v rámci netradičního semináře Cesty proti STRESU (MYSL & DECH & TĚLO v propojení). Nabízí individuální cvičení i terapie „na míru“ potřebám daného klienta. Více na www.monika-sindlerova.cz

Večer (nejen) o STRESU

Na životním příběhu Moniky si ukážeme, jak STRES funguje a jak rozpoznat postupná varování, kdy Vás stres postupnými krůčky vtáhne do závislosti. Ano, stres je návyk a je třeba k němu i tak přistupovat. Je zbytečně nechat svůj život dojít, až do BODU ZLOMU, jako tomu bylo u Moniky. (viz. článek: http://www.monika-sindlerova.cz/bodu-zlomu-muj-darek/).

Čtvrtek 20. 8. 2020, večerní program 18:30 – 20:30 hod.

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.

Ranní ENERGETICKÁ rozcvička s prvky QI GONG

Automasáž k rozproudění energie v meridiánech (energetických drahách těla), rozpohybování všech základních kloubů v těle pomocí vědomé pozornosti a dechu, energetický strečink a uvolnění emočních bloků orgánovou sestavou dle TČM. Závěrečná řízená relaxace k propojení se svým dechem a uvolnění celého těla.

Pátek 21. 8. 2020, ranní rozcvička 7:30 – 8:30

Program určen pro: učitelky MŠ, pedagogy ZŠ, asistentky pedagogů, vychovatelky školní družiny, pedagogy ZUŠ a další zájemce.