Konference Místně zakotveného učení

Konference Místně zakotveného učení se uskuteční 17.9. 2021 v Praze, přihlašujete se zde. Debatovat budeme o tématech:

  • Kde se vzalo MZU, s čím souvisí a na co navazuje
  • Jak je pojímáno MZU v zahraničí
  • Jak převádět principy MZU do českého školství a jak v tom podporovat učitele
  • Výzkumy, zda a jak MZU zlepšuje výsledky a kompetence žáků
  • Příklady z praxe učitelů, dalších vzdělavatelů i obcí, jak na MZU

Pozvánka je určena nejen učitelům, ale i dalším vzdělavatelům z knihoven, muzeí, neziskových organizacích, domů dětí a samozřejmě i Vám, kteří se zabýváte Místně zakotveným učením a jeho myšlenky a principy Vám přijde smysluplné šířit dále.